Privredno pravo

Advokat postupa u oblasti privredng i obligacionog prava

Advokat savjetuje i ima dobru suradnju sa privrednim subjektima/pravnim licima, u smislu  pravne pomoći i zastupanju u privrednim sporovima nastalim između privernih subjekata

Privredno pravo je dinamična grana  prava koja je proizašla iz građanskog prava i ima neke osobenosti istog, a najznačajnije su one koje prizilaze iz obligacionih normi. Privredno pravo se poglavito bavi uređenjem pravnog položaja i statusa privrednih subjekata kao i njihovim odnosima sa državom i međusobnim pravnim poslovima koji se tiču trgovine robama, uslugama, novcem i hartijama od vrijednosti.

Advokat Azra Malohodzic

U ovakvom dinamičnom razvoju privrede javlja se potreba za zaštitom interesa subjekata koji učestvuju u  privrednim aktivnostima. Bez obzira na zakonitost u radu istih javljaju se situacije u kojima nije moguće potpuno spriječiti mogućnost nastanka štete, zbog propusta u realizaciju određenog pravnog posla.U praksi se obično zaključuju šablonski ugovori, te u Zakonu o obligacionim odnosima  („Službeni list SFRJ „br. 28/1978, 39/1985, 45/1989, odluka USJ 57/1989,“ Sl. Novine R BiH“ br.2/1992 ;13/ 1003 i 14/1994 i „ Sl. Novine F BiH“ br.29/ 20003 i 42/ 2011) se propisuje načelo savjesnosti i poštanja, sto se u nekim situacijama ne poštuje, te nekolicina učesnika želi ostvariti dobit koju nisu zaslužili, kao manipulativni privredni subjekti koji ne vrše plačanje. Advokat ima značajno i pozitivno iskustvo u privrednim sporovima.

Advokat Malohodžič Azra ima posebnu ponudu za sve klijente – pravna lica koja sklope ugovor o pružanju advokatskih usluga te imaju prednost i pogodnost u smislu kontinuirane podrške preduzeću – pravnom licu.

Advokat postupa na osnovu sistematske analize dokumentacije i spornih pravnih pitanja,     konsultirajući se sa klijentima u cilju pronalaženja  najbolje opcije koja odgovara okolnostima svakog konkretnog slučaja, činjeničnom stanju i priloženim/prikupljenim dokazima i osobenosti i nalozima svakog klijenta. Savjetovanja i analize su usmjerene cilju postizanja  pozitivnih rezultata u sudskim parnicama, arbitražama ili drugim postupcima i ishodima na osnovu pisanih podnesaka. Advokat analizira situaciju vezanu za upravljanje rizicima, radi optimalnog položaja klijenta, zaštite njegovih interesa i prava.

Odabirom advokata Malohodžič Azre kao punomočnika imate:
Scroll to Top