Krivično pravo

Advokat postupa u oblasti krivičnog prava i u oblasti izvršnog krivičnog prava (Penalogija)

Iz oblasti krivičnog prava zastupa kao izabrani branitelj ili po službenoj dužnosti. Obzirom da krivično procesno pravo poznaje više oblika prvostepenog krivičnog postupka, sumarni, skraćeni krivični postupak koji predstavlja postupak za izdavanje kaznenog naloga i redovni krivični postupak koji obuhvata više stadija krivičnog postupka. Braniteljica zasupa osumljičenog u oba oblika prvostepenog postupka, odnosno u fazi istrage, te u postupku otuživanja, nakon potvrđivanja optužnice u kojima braniteljica optuženog može ulagati prethodne prigovora, koje su pravno sredstvo a ne pravni lijek a ulažu se protiv optužnog akta, a ne protiv sudske odluke, kao dodatno procesno jamstvo za zaštitu prava i sloboda optužene osobe, kao pravo koje pripada optuženom i njegovom braniocu, npr. u svezi zakonitosti dokaza, ili osporavanja odluke o odbijanju zahtjeva za postavljanje branioca zbog slabog imovinskog stanja. Braniteljica postupa u procesnoj ustanovi koja potencira ubrzanje krivičnog postupka, kojom optuženi optužbu prihvata ( ili je osporava) pred sudijom za prethodno saslušanje tj. u primjeni instituta izjašnjavanje o krivnji u prisustvu braniteljice, te postupa u procesnoj ustanovi pregovaranje o krivnji ili tkz „ nagodbi“ između suprotstavljenih strana-optužbe i odbrane tj. sporazuma o uslovima priznanja krivnje između tužioca i osumljičenog/optuženog i njegovog branioca, bez ikakvih ograničenja u odnosu na težinu krivičnog djela ili zaprijećenu kaznu.

Azra Malohodzic Advokat

Tokom glavnog pretresa kao trećeg stadija redovnog krivičnog postupka koji je ujedno i glavni/centralni dio istog braniteljica postupa sukladno zakonu u cilju pružanja kvalitetne i efikasne odbrane optuženog. Nakon donošenja prvostepene presude braniteljica po potrebi ulaže redovne pravni lijekove tj žalbu na prvostepenu presudu kao redovan suspenzivan i potpun pravni lijek, kojim subjekti pravnog lijeka traže od drugostepenog suda da zbog određenih nedostataka u u prvostepenoj presudi ili prvostepenom postupku izrečenu presudu potpuno ili djelimično ukine ili preinači. Postupa i podnosi vanredan pravni lijek tj. ponavljanje postupka što predstavlja vraćanje pravosnažno završenog postupka u neku raniju fazu te ponovno vođenje postupka od te faze nadalje.

Svestrana analiza postupka koji se vodi te analiza i prikupljanje dokaza za pretresanje predmeta u smislu spornog događaja, svih činjenica i dokaza u predistražnom/ istažnom postupku, u svim fazama i oblicima krivičnog postupka osumljičenog/okrivljenog/osuđenog, pred svim sudovima u F BiH, RS, BD BiH.

Značajna pomoć braniteljice se ogleda u pravnoj pomoći nakon pravomoćne presude kojom je izrečena kazne zatvora do jedne godine, u smislu podnošenja podnesaka tj zahtjeva za izvršenje kazne zatvora u kućnom zatvoru sa elektroničkim nadzorom, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uvjeti te eventualno odgađanje izvršenja izrečene kazne zatvora zbog akutne bolesti ili drugih na zakonu propisanih razloga. Tokom postupanja posvečena suradnji sa klijentom bez stigmatizacije.

Izvršno krivično pravo svoju naučnu i praktičnu djelatnost usmjerava na izvršenje kazne lišenja slobode ,ostalih kazni, kao idrugih sankcija ( vaspitne mjere, mjere sigurnosti uslovne osude sa zaštitnim nadzorom, sankcije za privredne prestupe,-oduzimanje imovinske koristi, sankcije za prekršaje, sankcije za krivična djela međunarodnog prava) i parapenalne mjere i td.

Braniteljica ima pozitivno iskustvo u svezi navedenog.

Postupa na osnovu sistematske analize činjenica, dokaza ( priloženih/prikupljenih), konkretnih okolnosti, posljedica, spornih pravnih pitanja te u suglasnosti sa osumljičenim/ optuženim /osuđenim i njegovomn porodicom se angažuje u cilju pronalaženja najbolje opcije koja odgovara okolnostima, pravnim sredstvima i mogućnostima svakog konkretnog slučaja i osobenosti svakog klijenta u smislu individualnog pristupa počiniocu krivičnog djela bez predrasude i pruža pravnu zaštitu d svih oblika stigmatizacije.

Ukoliko se odlučite za advokata Malohodžić Azru imate:
Scroll to Top