Porodično pravo

Advokat postupa u oblasti porodičnog prava

POZITIVNO  iskustvo advokata  iz oblasti porodičnog prava

Kada je riječ o porodičnom pravu, advokat Azra Malohodžič pruža širok spektar usluga iz navedene oblasti prava. Najčešći postpuci iz oblasti porodičnog prava koje obavlja advokat efikasno i u skladu sa važećim zakonskim propisima su: razvod braka, odluka kome se djete povjerava na brigu i čuvanje-roditeljsko staranje, alimentacija, supružničko izdržavanje. Advokat pruža pravnu pomoć i savjetovanje u smislu najednostavnijeg i najekonomičnijeg  načina za razvod braka a to je sporazumno ,( postupak sui generis), ukoliko je dogovor između supružnika moguć na način da se postupak pokreče podnošenjem zahtjeva za sporazumni razvod braka i nastavlja samo jednim ročistem pred postupajučim sudijiom koji donosi odluku o razvodu braka. Ukoliko su odnosi trajno i teško poremećeni, a supružnici se ne mogu sporazumjeti, razvod se pokreče tužbom.Važno pitanje, ukoliko supružnici imaju zajedničke djece, jeste dogovor kome će se povjeriti malodobna djeca na brigu i čuvanje, te način na koji če se odvijati neposredni kontakti roditelja sa kojim dijete neće živjeti i djeteta,  nap.boravak djeteta/djece od petka do nedjelje kod drugog roditelja, ili tokom raspusta, te doprinos za izdržavanje malodobne djece od strane roditelja sa kojim dijete neće živjeti, tkz. alimentacija.Ukoliko se ne postigne dogovor o tome će odlučiti sud, na prijedlog Centra za socijalni rad u postupku po zahtjevu za posredovanje. Tužba za razvod braka se može podnijeti samo pod uslovom da je prethodno okončan postupak posredovanja i da je uz tužbu priložen zapisnik o posredovanju ukoliko supružnici imaju zajedičku malodobnu djecu, vodeći se pri donošenju odluke najboljim interesom dejeteta. Posebno je pitanje supružničko izdržavanje, te da bi sud udovoljio tom zahtjevu moraju biti ispunjene pretpostavke koje zakon propisuje. Pošto se brak razvede, najčešče slijede postupci utvrđivanja i podjele bračne stečevine, što je jedna od užih specijalnosti advokata Malohodžić Azri jer se njime uređuju imovinsko pravni odnosi bivših supružnika. U slučaju potrebe advokat zastupa u postupcima za lišavanje roditeljskog staranja.

Advokat Tuzla

Advokat postupa na osnovu sistematske analize dokumentacije i spornih pravnih pitanja, konsultirajući se sa klijentima u cilju pronalaženja najbolje opcije koja odgovara okolnostima svakog konkretnog slučaja, činjeničnom stanju i priloženim/prikupljenim dokazima i osobenosti i nalozima svakog klijenta. Savjetovanja s ciljem postizanja pozitivnih rezultata u sudskim parnicama, zaštite interesa i prava zastupanih.

Ukoliko izaberete advokata Malohodžić Azru, kao punomoćnika, imate zagrantovano:
Scroll to Top