Nasljedno pravo

Advokat postupa u oblasti nasljedng prava

Savjetovanje i  zastupanje u ostavinskim postupcima, pomoć klijentima da izrade svoje testamente ili druge dokumente vezano za nasleđivanje

Advokat Malohodžić Azra iz oblasti nasljednog prava se bavi pravnim pitanjima koja se odnose na naslijeđivanje imovine nakon smrti neke osobe, poslije otvaranja nasljeđa/u trenutku smrti ostavioca, odnosno zastupanjem na ostavinskoj rasprava, te uknjižbom nekretnina nakon provedenog postupka na ime nasljednika. Naravno, često se prekida ostavinski postupak i stranka čija prava su manje vjerovatna upučuje da pokrene parnicu u određenom roku, te advokat  kao punomoćnik, pokreče parnični postupak tužbom ili sastavlja odgovor na tužbu upučenu od drugog nasljednika i zastupa stranku u sporu vezano za nasljeđe, raspodjelu imovine, te savjetuje i zastupa stranku u ostalim pravnim aspektima koji se odnose na naslijeđivanje, pomaže u rješavanju spora između nasljenika, na način da u suglasnosti sa klijentom, u dobroj volji, predloži zaključenje sudske nagodbe/sporazuma između nasljednika. Advokat pruža pomoć klijentima da izrade svoje testament ili druge dokumente za naslijeđivanje, te da razumiju različite zakone koji regulišu naslijeđivanje u njihovoj zemlji. Iako ne spada u ovu oblas ali se u praksi pojavljuje, ima pozitivno iskustvo u opozivu poklona ( nekretnina) zbog grube nezahvalnosti poklonoprimca ili raskida ugovora o doživotnom izdržavanju koje roditelji često zaključuju sa svojim zakonskim nasljednicima.

Advokat Azra Malohodzic

Advokat postupa na osnovu sistematske analize dokumentacije i spornih pravnih pitanja, konsultirajući se sa klijentima u cilju pronalaženja najbolje opcije koja odgovara okolnostima svakog konkretnog slučaja, činjeničnom stanju i priloženim/prikupljenim dokazima i osobenosti i nalozima svakog klijenta. Savjetovanja i analize su usmjerene cilju postizanja pozitivnih rezultata u sudskim parnicama, arbitražama ili drugim postupcima i ishodima, na osnovu pisanih podnesaka, vansudskih poravnanja ili drugih pravnih sredstava. Advokat analizira situaciju vezanu za upravljanje rizicima, radi optimalnog položaja klijenta, zaštite njegovih interesa i prava .

Ukoliko izaberete advokata Malohodžić Azru kao punomoćnika, imate zagrantovano:

Scroll to Top